Profilaktyka uzależnień

Głównym zadaniem profilaktyki uzależnień jest uprzedzanie procesów, które wynikają z używania i nadużywania szeroko rozumianych substancji psychoaktywnych. Zażywanie ich często prowadzi m.in. do uzależnień, szkód zdrowotnych, wypadków komunikacyjnych, konfliktów z prawem czy samobójstw. Skutkiem są także zaniedbania obowiązków domowych czy rodzicielskich.

W działaniach profilaktycznych stawiam na zasoby, umiejętności oraz potencjał klienta; dzięki którym wspólnie eliminujemy ryzyko. Prowadzone są one w postaci:

  1. indywidualnych konsultacji
  2. grupowych warsztatów i szkoleń

Oferta ta skierowana jest do młodzieży, rodziców, osób dorosłych, kadry szkolnej i pedagogicznej oraz psychologów.