Interwencja kryzysowa i wsparcie

W przypadkach nagłych wydarzeń losowych takich jak wypadek, udział w katastrofie, pożarze, powodzi; śmierć lub ciężka choroba kogoś bliskiego czy zdrada małżeńska, może dojść u osób w kryzysie m.in. do ciągłego napięcia, płaczliwości, do pobudzenia czy odrętwienia, bezsenności, uczucia bezradności, rozdrażnienia, lęku i innych objawów w tym symptomów psychosomatycznych. Przejawy takie utrudniają czy wręcz uniemożliwiają funkcjonowanie w codziennym życiu.

Pozostawanie bez pomocy w takim okresie może doprowadzić do utrwalenia objawów czy pogłębienia problemów, stąd skorzystanie z interwencji kryzysowej w postaci terapii krótkoterminowej jest dobrym rozwiązaniem a często wręcz koniecznym. Mając to na uwadze oferuję swoje usługi i serdecznie zapraszam.