O mnie

magda artykul
 
Magdalena Borkowska - ZnanyLekarz.pl

Nazywam się Magdalena Borkowska.

Od lat zajmuję się niesieniem pomocy osobom, które w życiu pogubiły się w skutek różnych sytuacji kryzysowych. Szczególny nacisk położyłam na pracę z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Sukcesy moje to przede wszystkim sukcesy osób, którym pomogłam w przywróceniu wiary w siebie. Dzięki pracy terapeutycznej byli zdolni do powrotu do pracy zawodowej, rodziny.

Obok działalności terapeutycznej, jestem również mediatorem rodzinnym, interwentem kryzysowym i asystentem rodzin. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi. Prowadzę specjalistyczne warsztaty i zajęcia profilaktyczne szeroko rozumianego zdrowia psychicznego.

W swojej pracy terapeutycznej dobieram różne techniki zaczerpnięte z wielu podejść psychoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii poznawczo-behawioralnej w taki sposób, aby były najodpowiedniejsze do indywidualnej pracy z osobą potrzebującą pomocy, na danym etapie terapii, przy uwzględnieniu problemów nurtujących pacjenta.

Moje doświadczenie praktyczne podparte jest wiedzą teoretyczną. Ukończyłam studia magisterskie, w tym także pedagogiczne oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiadam certyfikaty m.in. z zakresu działalności pełnomocników oraz członków i kandydatów do Komisji PiRPA; przeprowadzania mediacji a także asystentury w systemie przeciwdziałania przemocy rodzinie.

Uczestniczyłam także w szeregu treningach rozwojowo-terapeutycznych oraz szkoleniach, m.in.: „Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce”; „Społeczny wymiar traumy. Siła rażenia doświadczenia traumatycznego w oparciu o analizę przypadków z literatury, filmu i pracy klinicznej”; „Leczenie ciała i duszy. O współwystępowaniu chorób somatycznych i zaburzeń afektywnych”; „Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy jako klient pomocy społecznej”; „Praca z trudnym klientem”; czy „Trudne dziecko czy trudna rodzina? U źródła dysfunkcji”.

Swoje umiejętności zawodowe poszerzałam na seminariach, konferencjach, w kontaktach z doświadczonymi terapeutami, psychologami i superwizorami. Takie wymiany doświadczeń są wyjątkowo pomocne w pracy terapeuty.

Ciągłe doskonalenie terapeuty z pracą z pacjentami jest niezwykle istotne, aby sprostać zmieniającej się rzeczywistości i wyzwaniom jakie mogą nas spotkać w pracy z osobami poszukującymi pomocy. Z tego powodu kontynuuję dalsze dokształcanie w Studium Terapii Uzależnień w Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Brok oraz uczestniczę w procesie certyfikacji w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.