Mediacje rodzinne

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Mediacje kierują się stałymi zasadami, do których zaliczamy:

  1. dobrowolność - strony wyrażają zgodę na mediację
  2. bezstronność - strony traktowane równo a mediator nie jest stronniczy
  3. poufność - mediacja objęta jest tajemnicą
  4. neutralność - porozumienie w postępowaniu mediacyjnym zostaje wypracowane przez strony
  5. akceptowalność - wyrażenie zgody stron na osobę mediatora, zasady mediacji i reguły postępowania mediacyjnego

Oferuję:

  1. Rodzinne mediacje sądowe (skierowane strony przez sąd)
  2. Rodzinne mediacje pozasądowe