Misja

W pracy terapeutycznej staram opierać się na całym bagażu dotychczasowych doświadczeń. Jako osoba wrażliwa na złożone i skomplikowane historie życia klientów wykonuję swoją pracę z empatią, zrozumieniem i skupieniem. Dbając o dobro i komfort osób, z którymi pracuję staram się stworzyć atmosferę szacunku i wzajemnego zaufania.