Cennik

Indywidualna konsultacja terapeutyczna (50 min) - 100 zł

Psychoterapia indywidualna (50 min) - 100 zł

Konsultacje par, małżeństw, 2 osób (50 min) - 150 zł

Interwencja kryzysowa (sesja indywidualna) (50 min) - 100 zł

Mediacje rodzinne pozasądowe:

  • spotkanie wstępne - 100 zł
  • sesja mediacyjna w sprawie (trwająca do dwóch godzin) - 150 zł
  • każda następna rozpoczęta godzina danej sesji mediacyjnej - 100 zł
  • sporządzenie porozumienia mediacyjnego (ugody sądowej) - 100 zł

Mediacje rodzinne sądowe

W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd opłatę, wydatki i koszty postępowania mediacyjnego rozlicza mediator według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 921):

  • pierwsze posiedzenie - 150 zł
  • każde kolejne – 100 zł, łącznie nie więcej niż - 450 zł

Cena szkoleń, warsztatów profilaktycznych ustalana jest indywidualnie.