Magda Terapia

Bez zdrowej duszy nie ma zdrowego ciała

Głównym zadaniem profilaktyki uzależnień jest uprzedzanie procesów, które wynikają z używania i nadużywania szeroko rozumianych substancji psychoaktywnych. Zażywanie ich często prowadzi m.in. do uzależnień, szkód zdrowotnych, wypadków komunikacyjnych, konfliktów z prawem czy samobójstw.